• Hur skall en fristads lagar kunna garanteras?

  by  • 4 december 2015 • 0 Comments

  Ifall det blir lagligt att starta fristäder i Sverige behövs det en försäkran att dessa inte bryter mot sina grundlagar. För att garantera att de är laglydiga kan svenska staten ställa olika krav på fristäderna, t.ex. att en statlig kommission kan avsätta ledarna i en fristad. Det minsta kravet som Svenska fristäder ställer är...

  Read more →

  Hur vi kan få full sysselsättning i ett samhälle med fristäder

  by  • 9 september 2015 • 0 Comments

  Arbetsmarknadspolitiken fungerar inte idag, så vi behöver testa nya lösningar. Genom att kolla på andra länders erfarenheter och samhällsforskningen kan vi hitta förslag på andra institutioner som är väl värda att pröva på. Bland annat att ha en friare arbetsmarknad, låta det offentliga anställa arbetslösa, ha en stor informell sektor eller att minska eller...

  Read more →

  Hur hög är arbetslösheten i andra länder?

  by  • 8 september 2015 • 0 Comments

  Av 175 länder som det finns statistik om från ILO så har Sverige de senaste tio åren haft högre arbetslöshet än 95 andra länder. Fem länder som särskiljer sig med lägre arbetslöshet är Thailand, Kuba, Macau, Singapore och Schweiz. (Statistiken för Kuba är dock osäker.) Länderna skiljer sig åt i befolkningsmängd, vilka deras största...

  Read more →

  Hur arbetslöshet skadar både individ och samhälle

  by  • 7 september 2015 • 3 Comments

  Arbetslöshet gör det sämre för oss alla genom att den totala produktionen minskar, då det som regel sänker allas löner. Eftersom mindre blir producerat kommer det även att finnas färre varor att använda för att spara och investera. Att själv vara arbetslös är, för de flesta, ansträngande och stressigt. Som arbetslös är det mycket...

  Read more →

  Vill du skriva på Svenska fristäder?

  by  • 15 november 2014 • 2 Comments

  Målet vi inom Svenska fristäder strävar efter är att varje individ skall ha rätt till självbestämmande. Vi gör detta bl.a. för att vi tror att varje individ är unik och har rätt att leva som denne vill, men också för att vi tror det leder till ett, överlag, ofantligt bättre samhälle. Är du intresserad...

  Read more →