• Archive for februari, 2012

    Vad innebär ett frihetligt utträde?

    by  • 25 februari 2012 • Okategoriserade • 10 Comments

    Ofuss har som mål att varje individ skall ha rätt att träda ut ur den stat denne lever under. Men vad skulle detta innebära rent praktiskt? Ett frihetligt utträde kan vara av två slag, territoriell eller extra-territoriell, vilka jag tar upp i ordning nedan. Territoriellt utträde / Geografiskt baserad utbrytning I korthet innebär ett...

    Read more →