• Archive for mars, 2012

  Rätten att leva som man vill

  by  • 28 mars 2012 • Okategoriserade • 2 Comments

  Att tvinga någon att leva under lagar som denne inte frivilligt går med på borde på förhand ses som moraliskt fel. Eftersom alla lagar i slutändan upprätthålls med våld eller hot om våld borde vi därmed vara misstänksamma mot lagar som kränker individens frihet. All ändamålsenlig politik måste därför ta hänsyn till individens intressen...

  Read more →

  Vår strategi

  by  • 8 mars 2012 • Okategoriserade • 1 Comment

  Vi inom OFUSS har som mål att varje individ skall få ha rätt till självbestämmande, att själv bestämma vilka lagar denne vill leva under, så länge dessa lagar respekterar andras individuella rättigheter. Hur har vi tänkt oss uppnå det här målet? De viktigaste delarna i vår strategi är att först göra vår politik känd...

  Read more →