• Archive for november, 2012

    Skäl till att vara skeptisk om politik

    by  • 14 november 2012 • Okategoriserade • 1 Comment

    I ett tidigare inlägg beskrevs det vetenskapliga perspektivet och hur det politiska systemet, för att kunna sägas bygga på en vetenskaplig grund, borde tillåta att folk bildar sina egna samhällen. Ett av de viktigaste förhållningssätten som hör till den vetenskapliga praktiken är att man förhåller sig skeptisk till ens egna idéer om hur världen...

    Read more →