• About Svenska fristäder

  http://www.svenskafristader.se

  Skäl till att vara skeptisk om politik

  by  • 14 november 2012 • Okategoriserade • 1 Comment

  I ett tidigare inlägg beskrevs det vetenskapliga perspektivet och hur det politiska systemet, för att kunna sägas bygga på en vetenskaplig grund, borde tillåta att folk bildar sina egna samhällen. Ett av de viktigaste förhållningssätten som hör till den vetenskapliga praktiken är att man förhåller sig skeptisk till ens egna idéer om hur världen...

  Read more →

  Secession och den vetenskapliga metoden

  by  • 10 maj 2012 • Okategoriserade • 3 Comments

  I många tiotusentals år har den mänskliga fysiologin varit mer eller mindre vad den är idag. Hjärnan är tom mindre nu än för 35 000 år sen, då det fortfarande fanns neanderthalare i Europa. Trots detta så var tekniska framsteg i det närmaste obefintliga under tusentals år. Sett under en individs livstid var samhället helt statiskt, hon...

  Read more →

  Borde Rawlsianer ställa sig positiva till ett frihetligt utträde?

  by  • 16 april 2012 • Okategoriserade • 0 Comments

  John Rawls gjorde sig känd i det politiska fältet efter att han publicerade boken A Theory of Justice där han formulerade en teori om ett hypotetiskt samhällskontrakt. Hans mål var att se vilka rättigheter och skyldigheter en individ har gentemot alla andra individer; vilka lagar och regler som är rättvisa. För att komma fram...

  Read more →