• About Svenska fristäder

  http://www.svenskafristader.se

  Ekonomisk frihet och utveckling

  by  • 6 april 2012 • Okategoriserade • 0 Comments

  I inlägget om rätten att få leva som man vill argumenterade jag för att när olika politiska system konkurrerar med varandra på en lokal nivå skapas det bättre förutsättningar för att det skall kunna uppstå samhällen med lagar och regler som passar bäst för varje individs tycke och smak. Rätten till frihetligt utträde ger...

  Read more →

  Rätten att leva som man vill

  by  • 28 mars 2012 • Okategoriserade • 2 Comments

  Att tvinga någon att leva under lagar som denne inte frivilligt går med på borde på förhand ses som moraliskt fel. Eftersom alla lagar i slutändan upprätthålls med våld eller hot om våld borde vi därmed vara misstänksamma mot lagar som kränker individens frihet. All ändamålsenlig politik måste därför ta hänsyn till individens intressen...

  Read more →

  Vår strategi

  by  • 8 mars 2012 • Okategoriserade • 1 Comment

  Vi inom OFUSS har som mål att varje individ skall få ha rätt till självbestämmande, att själv bestämma vilka lagar denne vill leva under, så länge dessa lagar respekterar andras individuella rättigheter. Hur har vi tänkt oss uppnå det här målet? De viktigaste delarna i vår strategi är att först göra vår politik känd...

  Read more →

  Vad innebär ett frihetligt utträde?

  by  • 25 februari 2012 • Okategoriserade • 10 Comments

  Ofuss har som mål att varje individ skall ha rätt att träda ut ur den stat denne lever under. Men vad skulle detta innebära rent praktiskt? Ett frihetligt utträde kan vara av två slag, territoriell eller extra-territoriell, vilka jag tar upp i ordning nedan. Territoriellt utträde / Geografiskt baserad utbrytning I korthet innebär ett...

  Read more →