• Problem med utträde och deras lösningar

  by  • 24 juni 2013 • 0 Comments

  Vi i Ofuss menar att frihetligt utträde är bra för att den gör det möjligt för alla individer att kunna få leva som de vill i fredlig harmoni med alla andra; för att det inte finns något vetenskapligt konsensus om vilken politik som borde föras i flera viktiga områden; och för att vi behöver...

  Read more →

  Skäl till att vara skeptisk om politik

  by  • 14 november 2012 • 1 Comment

  I ett tidigare inlägg beskrevs det vetenskapliga perspektivet och hur det politiska systemet, för att kunna sägas bygga på en vetenskaplig grund, borde tillåta att folk bildar sina egna samhällen. Ett av de viktigaste förhållningssätten som hör till den vetenskapliga praktiken är att man förhåller sig skeptisk till ens egna idéer om hur världen...

  Read more →

  Secession för att lindra fattigdom

  by  • 26 augusti 2012 • 0 Comments

  Alla borde ha rätt att själv få bestämma hur man skall leva sitt liv. Den här rättigheten är universell, så vi inom Ofuss ser inte att enbart svenskar bör ha rätt att gå ut ur svenska staten, utan det borde även thailändare ha. Samtidigt borde även svenskar ha rätt att träda ut ur den...

  Read more →

  Secession och den vetenskapliga metoden

  by  • 10 maj 2012 • 3 Comments

  I många tiotusentals år har den mänskliga fysiologin varit mer eller mindre vad den är idag. Hjärnan är tom mindre nu än för 35 000 år sen, då det fortfarande fanns neanderthalare i Europa. Trots detta så var tekniska framsteg i det närmaste obefintliga under tusentals år. Sett under en individs livstid var samhället helt statiskt, hon...

  Read more →